Kompass

Ny retning - ny giv - nytt liv!

Kontakt oss

Kompass er i stadig utvikling, og dine spørsmål og kommentarer er viktige for oss!

Enten det gjelder kursvirksomhet, boka ”Mat og trivsel i riktig retning” eller foredragsvirksomhet for private, offentlig virksomhet og næringsliv, er det bare å ta kontakt på telefon 922 94 554 eller e-post

 

Kompasskursene

Vestveien 304

3145 TJØME

Slik kontakter du oss:

Telefon: 922 94 554

E-post: post@rentachef.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

Noen av kursen har en praktisk del.