Kompass

Ny retning - ny giv - nytt liv!

LIKEVEKT

Betyr ikke at alt har like stor vekt, eller betydning. Derimot er det summen av alle små og store ting vi foretar oss som skal resultere i at vi takler egen livssituasjon på best mulig måte.

 

I større eller mindre grad

påvirkes vi av:

 

KOSTHOLDET

(du er hva du spiser)

PSYKEN

(negative/positive tanker)

VISJONER

(hva vil vi med livet)

FYSISK AKTIVITET

(mangel på sådan)

SAMFUNNET

(tempo, endringskrav)

FAMILIE

(forventninger, ansvar, brudd)

VENNER

(engasjement, støtte)

ØKONOMI

(pengefella)

 

KOMPASS kan hjelpe deg med å få likevekt i balanse ved å vekte de riktige verdiene til riktig tid.

Mat og trivsel i riktig retning!

En guide til livsstilsendring.

Det skjer oss alle i vårt livsløp at vi mister retningen eller går oss vill i måten vi gjennomfører selve livet på. Årsakene og årsakssammenhengen kan være mangesidig, og ikke alltid lett å se eller å forstå. Men det kan komme brått, i form av akutt sykdom eller det skjer gradvis som ved vektøkning og en glidende reduksjon i livskvalitet. Ikke sjelden er det en sammenheng mellom flere faktorer som påvirker så vel fysisk som psykisk helse. Vi påvirkes også av krise i familien og ulike samfunnsproblem, som ved samlivsbrudd og når mange mister jobben i økonomiske nedgangstider. Vanligvis takler vi enkeltstående hendelser på en grei måte, men dagens samfunnsliv og ikke minst tempoet i endringer og utvikling krever mer av oss enn noen gang før. Derfor er det også mer krevende enn før å komme på rett spor igjen.

Selv med helsevesenets høye standard og iherdige innsats kommer mange til kort med sine problemer. For det er problemer vi snakker om. Utfordringen ligger i å snu en uheldig utvikling som virker nedbrytende til en positiv utvikling som både forebygger og reparerer.

Det betyr livsstilsendring!

Og for å finne den riktige retningen har jeg utviklet KOMPASS, et verktøy for å hjelpe deg med å finne den nye kursen. Det er dette jeg vil informere deg om ved hjelp av denne nettsiden. Klikk deg litt rundt her, og er det noe du lurer på så er det bare å kontakte meg!

Vennlig hilsen

John Tore Frydenlund

 

Kompasskursene

Vestveien 304

3145 TJØME

Slik kontakter du oss:

Telefon: 922 94 554

E-post: post@rentachef.no

25. jan. 2012